Kurz vedeckej angličtiny

Naši PhD študenti Ing. Peter Takáč, Ing. Jakub Hvizdoš a Ing. Patrik Sabol úspešne absolvovali kurz vedeckej angličtiny.

Počas zimného semestra 2016/2017 sa uskutočnil Kurz písania vedeckých článkov v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj doktorandi centra pre inteligentné technológie. Úlohou kurzu bolo pod vedením Mgr. Milady Walkovej, PhD. osvojiť si všeobecné pravidlá písania vedeckých článkov a zlepšiť kvalitu týchto článkov v anglickom jazyku. Po úspešnom ukončení kurzu každý z našich doktorandov obdržal potvrdenie o absolvovaní kurzu akademických zručností.

foto_kurz