Valná hromada IEEE 2016

Dňa 9.12.2016 sa doktor Vaščák, profesorka Zolotová a inžinier Hvizdoš zúčastnili valnej hromady IEEE ČS a workshopu študentských sekcií. Stretnutia sa konali na ČVUT v Prahe. Cieľom stretnutia bolo vyhlásenie výsledkov volieb do predsedníctva IEEE ČS a diskusia k návrhu nových stanov spolku.

2016-valna-hromada