Rozhovor s Ing. Gergelym Magyarom o zahraničnej stáži v Talinasku

1439605_1200x

  1. Predstavte sa, ktorý rok už študujete PhD, kto je Váš školiteľ, aká je Vaša vedecká ambícia vo Vašom doktorandskom štúdiu? 

Gergely Magyar, 4. ročník PhD. štúdia, mojim školiteľom je prof. Ing. Peter Sinčák, CSc. Cieľom môjho výskumu je využiť metódy umelej inteligencie na učenie z teleoperácie počas sociálnej interakcie človeka s robotom (SHRI). V dnešnej dobe roboty v SHRI sú riadené expertom (v prípade udržania kondície seniorov to môže byť fyzioterapeut, v prípade výučby cudzieho jazyka deťom to môže byť učiteľ/ka daného jazyka). Táto technika je vhodná na skúmanie vplyvu robota na interakciu, ale pri dlhodobej interakcii je nepoužiteľná. Mojou úlohou je vyriešiť tento problém tým, že počas interakcie robot sa naučí od teleoperátora v akých situáciách aké je vhodné správanie.

  1. Ako dlho ste boli na pracovisku SSSA – Čim sa pracovisko zaoberá a čo ste tam robili?

V Biorobotickom Inštitúte SSSA (The Biorobotics Institute of Scuola Superiore Sant’Anna) som strávil 3 mesiace. Mojou úlohou bolo pokračovať vo svojom výskume a otestovať našu teleoperačnú platformu. Experimenty boli vykonané v spolupráci s japonskou univerzitou Kyushu Insitute of Technology, kde sme riadili ich robota z Talianska ale aj zo Slovenska. Výsledky týchto experimentov budú využité vo videu pre spoločnosť Microsoft, ktoré má demonštrovať našu prácu s ich cloudovou platformou Azure.

dscn2565

  1. Ako by ste popísali prostredie na SSSA – je tam medzinárodne zloženie ? Aké sú materiálne podmienky v porovnaní s našimi?

Inštitút sídli v meste Pontedera, ale laboratórium AAL (Ambient Assisted Living, kde som pracoval aj ja) je vybudované v obci Peccioli pre potreby európskeho projektu RobotEra. Na tomto pracovisku  pracuje 15 ľudí, väčšinou výskumní pracovníci, ale aj doktorandi, medzi ktorými sú aj zahraniční (jeden z Pakistanu a ďalší z Južnej Kórei). Čo sa týka materiálnych podmienok, s čistým svedomím môžem konštatovať, že naše vybavenie je na porovnateľnej úrovni.

dscn2554

  1. Čo Vám dáva PhD. štúdium – a výskumná práca – spolupráca – kde ste počas štúdia boli?

PhD. štúdium mi dalo veľa skúseností a možností stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi či už na Slovensku alebo v zahraničí. Počas svojho štúdia som mal možnosť prezentovať svoju prácu na rôznych medzinárodných konferenciách (Nemecko, Holandsko) a zúčastnil som  sa letných škôl v Nemecku a vo Fínsku.

 

  1. Čo by ste odkázali študentom na TUKE?

Keď máte záujem a môžete tak určite podajte žiadosť o pobyt na zahraničnej univerzite. Naša univerzita (ale aj katedra) má vybudované veľmi dobré partnerské vzťahy s výbornými inštitútmi v rámci celej Európy. Účasť na uvedených pobytoch Vám dá veľa odborných skúseností do nastávajúcej odbornej praxe, ktoré nemáte možnosť získať doma. V neposlednom rade nadviazať kontakty s kolegami  z celého sveta a samozrejme zlepšíte si aj svoju angličtinu.