Riešenie inteligentného priestoru v CIT

Riešenie inteligentného priestoru umožňujúce na základe využitia vizuálnej a priestorovej informácie

určovať lokalizáciu a sledovať pozíciu osôb a robotov v tomto priestore. Cieľom je riešiť navigačné

úlohy v podmienkach dynamicky sa meniacich prekážok. Priestor prevyšujúci svojou rozlohou 200 m2 je

vybavený sadou 16 IP kamier napojených na lokálnu sieť a 6 Kinect senzorov napojených na počítače

(s rozmiestnením podľa obrázku).

IS - schema

Inteligentný priestor bude rozširovaný o sadu ďalších typov senzorov. Spolu s nimi bude možné snímať

všetky aktivity typické pre tzv. indoorové prostredia, ktoré je možné riešiť s využitím automatov

alebo robotov, zahŕňajúc interakciu stroj (robot) – človek a stroje (roboty) navzájom, čo vedie k tzv.

kooperatívnej robotike v prostredí Internetu vecí.